Provisional Rank list of Akshaya Entrepreneurs in Kozhikode District

View all Kozhikode District Events
  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുതുതായി അനുവദിച്ച  മായനാട് , അരയിടത്തുപാലം , കുറ്റിച്ചിറ , മുതലക്കുളം , പന്നിയങ്കര ( കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ) ഇരിങ്ങൽ ( പയ്യ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ) എന്നീ ആറു  അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  17.04.2018-നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉള്ളവര്ക്ക് ആയതു 14 ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആയ ബഹു ജില്ലാ കളക്ടർ സമക്ഷമോ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയ ബഹു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ മുൻപാകെയോ രേഖാമൂലം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.                              PROVISIONAL RANK LIST   Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                          Sl. No.of location Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 ARAYIDATHPALAM 1 MIDHILI MOHANAN 2 SHIJU P 3 SHANA C D 4 SIMINA M P 5 JAMSHEED K.P 6 MUNEER C.P 7 DHANYA K 8 SABITHA R 9 PRAVEENA P 10 RAJISHA K R                                                                                                                                                            Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR  16 /04 /2018                                                                                 KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.     Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                          Sl. No.of location Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 PANNIYANKARA 1 SHANA C D 2 ATHUL PATTIYERI 3 FEBINA C P 4 SINDHYA K 5 RASLEENA N V 6 DHANYA K 7 SHARMILA.K 8 ANJULA K K 9 DEEPA N V 10 SAJITH BABU M                                                                                                                                                              Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR    16 /04 /2018                                                                               KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.       Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                          Sl. No. of  Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 MUTHALAKULAM 1 MIDHILI MOHANAN 2 SHANA C D 3 SHIJU P 4 MUNEER C.P 5 RAJISHA K R 6 FEBINA C P 7 SANAM THASHA A 8 RASLEENA N V 9 JAMSHEED K.P 10 PRAVEENA P                                                                                                                                                              Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR    16  /04/2018                                                                               KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.       Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                          Sl. No.of location Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 MAYANAD 1 FEBEETHA T K 2 RASHIM A 3 JAMSHEED K.P 4 MAJITHA TT 5 NAMITHA K T 6 RAJISHA K R 7 ABDUL MUNEER S 8 MARIYAM SHAHANA 9 MUHAMMED SADIK A                                                                                                                                                              Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR    16  /04 /2018                                                                              KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.         Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                          Sl. No.of location Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 KUTTICHIRA 1 RASLEENA N V 2 SHIJU P 3 MUNEER C.P 4 FEBINA C P 5 HAFIZ AHAMMED M V 6 DHANYA K 7 SINDHYA K 8 MARIYAM SHAHANA 9 IRSHAD K 10 SAJITH BABU M                                                                                                                                                              Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR   16   /04 /2018                                                                              KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false. AKSHAYA PROJECT – KOZHIKODE    Provisional Rank list of applicant who appeared for interview in Kozhikode District                            on 3rd  March 2018 Name of Local body: PAYYOLI MUNICIPALITY                                                                                 Sl. No.of location Name of Location Rank No. Name of Applicant 1 IRINGAL 1 DIJEESH T 2 SREEJITHA K P 3 SABIN S S 4 RASHILA P 5 YASIR K V 6 NAVEEN PP 7 NAJIYA.P.T                                                                                                                                                              Sd/-                                                                                                                             DISTRICT COLLECTOR   16   /04 /2018                                                                              KOZHIKODE   In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.    

 

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുതുതായി അനുവദിച്ച  മായനാട് , അരയിടത്തുപാലം , കുറ്റിച്ചിറ , മുതലക്കുളം , പന്നിയങ്കര ( കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ) ഇരിങ്ങൽ ( പയ്യ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ) എന്നീ ആറു  അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  17.04.2018-നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉള്ളവര്ക്ക് ആയതു 14 ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആയ ബഹു ജില്ലാ കളക്ടർ സമക്ഷമോ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയ ബഹു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ മുൻപാകെയോ രേഖാമൂലം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

                             PROVISIONAL RANK LIST

 

Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                         

Sl. No.of location

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

ARAYIDATHPALAM

1

MIDHILI MOHANAN

2

SHIJU P

3

SHANA C D

4

SIMINA M P

5

JAMSHEED K.P

6

MUNEER C.P

7

DHANYA K

8

SABITHA R

9

PRAVEENA P

10

RAJISHA K R

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

 16 /04 /2018                                                                                 KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

 

 

Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                         

Sl. No.of location

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

PANNIYANKARA

1

SHANA C D

2

ATHUL PATTIYERI

3

FEBINA C P

4

SINDHYA K

5

RASLEENA N V

6

DHANYA K

7

SHARMILA.K

8

ANJULA K K

9

DEEPA N V

10

SAJITH BABU M

 

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

   16 /04 /2018                                                                               KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

 

 

 

Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                         

Sl. No.

of 

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

MUTHALAKULAM

1

MIDHILI MOHANAN

2

SHANA C D

3

SHIJU P

4

MUNEER C.P

5

RAJISHA K R

6

FEBINA C P

7

SANAM THASHA A

8

RASLEENA N V

9

JAMSHEED K.P

10

PRAVEENA P

 

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

   16  /04/2018                                                                               KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

 

 

 

Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                         

Sl. No.of location

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

MAYANAD

1

FEBEETHA T K

2

RASHIM A

3

JAMSHEED K.P

4

MAJITHA TT

5

NAMITHA K T

6

RAJISHA K R

7

ABDUL MUNEER S

8

MARIYAM SHAHANA

9

MUHAMMED SADIK A

 

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

   16  /04 /2018                                                                              KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

 

 

 

 

Name of Local body: KOZHIKODE CORPORATION                                                                         

Sl. No.of location

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

KUTTICHIRA

1

RASLEENA N V

2

SHIJU P

3

MUNEER C.P

4

FEBINA C P

5

HAFIZ AHAMMED M V

6

DHANYA K

7

SINDHYA K

8

MARIYAM SHAHANA

9

IRSHAD K

10

SAJITH BABU M

 

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

  16   /04 /2018                                                                              KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

AKSHAYA PROJECT – KOZHIKODE

 

 Provisional Rank list of applicant who appeared for interview in Kozhikode District                            on 3rd  March 2018

Name of Local body: PAYYOLI MUNICIPALITY                                                                                

Sl. No.of location

Name of Location

Rank

No.

Name of Applicant

1

IRINGAL

1

DIJEESH T

2

SREEJITHA K P

3

SABIN S S

4

RASHILA P

5

YASIR K V

6

NAVEEN PP

7

NAJIYA.P.T

 

 

                                                                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                            DISTRICT COLLECTOR

  16   /04 /2018                                                                              KOZHIKODE

 

In the case of any complaint, the applicants can file the same before the Appeal Committee at the district level. Any such appeal is to be filed within fourteen (14) days from the publication of rank list. First appeals are to be submitted to the District Collector, Chairman of the Appeal Committee or to the Planning Officer, Member of the Appeal Committee. The Appeal should contain information about the applicant such as Name of the applicant, Application No. and date of interview. The second appeal, if any, should be filed before the Director, KSITM, Trivandrum within seven (7) days of the order of the  first appeal. The above rank list is provisional and Government/KSITM has full right to conduct inspection of the claims made in the application form and to take action, if found false.

 

 

Share:

Tags:


Share your comments below