2020 ജൂണില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച 24 ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് (17 ലൊക്കേഷന്‍) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു - പുതിയ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

View all Malappuram District Events
 റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക           https://drive.google.com/file/d/1N68dZ0obKhTVRRKzZv_mX753JaBvHoV6/view?usp=drive_link

           

           മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍  19.10.2023  ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊവിഷണല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ (ജൂണ്‍ 2020)  അടിസ്ഥാനത്തില്‍   അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന 

പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി - പാതാക്കര ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി റോഡ്,

നിലമ്പൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ  1. വല്ലപ്പുഴ, 2. കരിമ്പുഴ,   

കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - വള്ളിക്കാപ്പറ്റ

 പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - വെള്ളൂര്‍,

കോഡൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - വലിയാട്

 തിരുന്നാവായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 1. കാരത്തൂര്‍, 2. ചേരൂരാല്‍

 പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - വെള്ളുവങ്ങാട്

വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - തേലക്കാട് ,

പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 1. പുളിയംപറമ്പ്,  2. കരിപ്പൂര്‍

പൊന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പള്ളിയാളില്‍

 ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മൈത്ര,

ഒതുക്കുങ്ങല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കൊളത്തുപ്പറമ്പ്,

വാഴയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കക്കോവ്

 കാളികാവ് - പള്ളിശ്ശേരി

   എന്നീ 17   ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കുള്ള അക്ഷയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.         

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

         https://drive.google.com/file/d/1N68dZ0obKhTVRRKzZv_mX753JaBvHoV6/view?usp=drive_link

Share:

Tags:


Share your comments below